Vandanalyse af vandet fra Ågård Gravens Vandværk

 

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenfor ses rapporter af prøveudtagningerne. Tidligere vandanalyser kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Vandets hårdhed: Hårdheden i vandet er 13-14°dH

Vandets totale hårdhed bestemmes af calcium og magnesiumindholdet.

Et stort indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand.Hårdheden opgives i danske hårdhedsgrader, 0dH og efter følgende skala:

Total hårdhedsgrad betegnelse:

   0° - 4° dH

meget blødt

   4° - 8° dH  blødt
   8° - 12° dH  middel hårdt
 12° - 18° dH  temmelig hårdt
 18° - 30° dH  hårdt
 over 30° dH  meget hårdt

Ønsker du en vejledning i at læse og forstå vandanalyserne, kan du læse det her: "Hvad betyder det...",

som er en guide i de mest almindelige termer og data i en vandanalyse.

Agrolab Analyserapport Taphaneprøve 10.06.2024

Agrolab Analyserapport Drikkevandskontrol 07.06.2024

Agrolab Analyserapport, Boringskontrol, drikkevandsindvinding 1, 13.12.2023

Agrolab Analyserapport, Boringskontrol, drikkevandsindvinding 2, 13.12.2023

Agrolab Analyserapport, Flushprøve (Ledningsnetprøve), 13.12.2023

Agrolab Analyserapport Straksprøve 20.02.2023

Agrolab Analyserapport Flushprøve 20.02.2023

Vandanalyse 22.12.2022

Vandanalyse 18.11.2022

Vandanalyse 19.09.2022

Vandanalyse 19.09.2022

Vandanalyse 01.04.2022

Vandanalyse 01.04.2022

Vandanalyse 06.04.2022

Vandanalyse 08.06.2022

Vandanalyse 08.06.2022