Driftsstatus

 


NORMAL drift i alle områder

 

 

 

 

Tarifændringer i 2023:

Prisen for vand ændres til kr. 3,80 pr.m3

 

 

 

 

Aktuelt

UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE

i Øster Starup og Brakker er udskiftningen færdig.

i Bølling begyndte udskiftningen mandag d. 19.06.23 i uge 25, og pr. 23.08.23 mangler der blot 22 vandmålere at blive udskiftet.

Udskiftningen af de sidste vandmålere kommer dog desværre til at trække lidt ud på grund af leveringsproblemer med de nye DIEHL vandmålere.

Vi forventer levering sidst i september måned, 

Læs mere her, hvordan du gør din vandmåler klar til udskiftning

 

Der har været afholdt ordinær Generalforsamling tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00 i ØSVN Hallens cafeteria, Starupvej 45, 6040 Egtved

Du finder regnskabet for 2022 under Vandværket/Regnskab/2022

Du finder referatet fra generalforsamlingen under Vandværket/Referater 2022

 

HUSKVed flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket

Kontakt

Vedr. driftsforstyrrelser

Brakker og Ågård Gravens Vandværker skal henvendelse rettes til: 

driftsbestyrer, Arne Dissing Pedersen tlf. 42 64 09 57 eller mail: drift@nov.dk

Bølling Vandværk skal henvendelse rettes til:

Kurt Madsen tlf. 20915895 eller formand Martin Hjort tlf. 22476909

Ø. Starup Vandværk skal henvendelse rettes til:

Jesper Geert tlf. 26294074 eller Eiler Petersen tlf. 20159952

 

Vedr. flytning og økonomisk mellemværende med vandværket.
 

Kontakt kasserer Bjarne Iversen

på telefon 4045 3765, eller mail: kasserer@nov.dk