Driftsstatus

NORMAL drift i alle områder

 

Tarifændringer i 2023:

Prisen for vand ændres til kr. 3,80 pr.m3

 

 

 

Aktuelt

Ågård Gravens Vandværk og Øster Starup Vandværk forbindes nu ved etablering af ny vandledning fra Starupvej 22 til Starupvej/Søndermarksvej 2

Læs mere her

Vi vender tilbage med mere information, når sammenkoblingen sker.

UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE

i Øster Starup er udskiftningen færdig.

Brakker er udskiftningen færdig, 1 forbruger har fået lov at vente, indtil en flytning af måleren til ny placering er på plads.

i Bølling begynder vi med udskiftningen mandag d. 19.06.23 i uge 25, alle forbrugere vil modtage informationsbrev før udskiftningen påbegyndes.

Læs mere her, hvordan du gør din vandmåler klar til udskiftning

 

Der har været afholdt ordinær Generalforsamling tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00 i ØSVN Hallens cafeteria, Starupvej 45, 6040 Egtved

Du finder regnskabet for 2022 under Vandværket/Regnskab/2022

Du finder referatet fra generalforsamlingen under Vandværket/Referater 2022

 

HUSKVed flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket

Kontakt

Vedr. driftsforstyrrelser

Brakker og Ågård Gravens Vandværker skal henvendelse rettes til: 

driftsbestyrer, Arne Dissing Pedersen tlf. 42 64 09 57 eller mail: drift@nov.dk

Bølling Vandværk skal henvendelse rettes til:

Kurt Madsen tlf. 20915895 eller formand Martin Hjort tlf. 22476909

Ø. Starup Vandværk skal henvendelse rettes til:

Jesper Geert tlf. 26294074 eller Eiler Petersen tlf. 20159952

 

Vedr. flytning og økonomisk mellemværende med vandværket.
 

Kontakt kassererer Bjarne Iversen på

telefon 4045 3765, eller mail: kasserer@nov.dk