Vandmålere hos Nygård omegns vandværker A.m.b.a. (NOV A.m.b.a.)

Alle forbrugere hos Ågård-Gravens Vandværk har i dag den nye type Aquadis måler med monteret radiomodul. Denne måler kan vandværket selv aflæse uden af skulle ind i huset. Dette sker ved mobil aflæsning og med håndterminal. Af denne grund modtager du ikke aflæsningskort fra NOV A.m.b.a. og du skal heller ikke sende aflæsninger til Tre-For / Vejle Spildevand over internettet.

OBS: De forbrugere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, vil, som de plejer, få tilsendt et aflæsningskort fra Vejle Spildevand/ kommunen.

Alle forbrugere hos Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker har i 2023 fået monteret en ny DIEHL Hydrus 2,0 vandmåler med integreret radiomodul. Denne vandmåler kan vandværket selv aflæse uden at skulle ind i huset. Dette sker ved mobil aflæsning og med en IZAR Modtager. Du modtager derfor ikke længere aflæsningskort fra NOV A.m.b.a..

Årsaflæsning 2023

Alle målere hos NOV A.m.b.a. bliver aflæst i løbet af uge 52/2023 i tidsrummet fra kl. 08.00 til ca. 16.00. Du vil i dette tidsrum kunne se en mørke grå Opel Astra med NOV skilt på siden køre rundt i området.

Årsopgørelsen for 2023 vil blive udsendt til alle forbrugere sidst i januar måned 2024 med sidste rettidige betalingsdato 02.02.2024.

Aconto vandbidrag for 2024  Sammen med årsopgørelsen vil alle forbrugere blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. halvår af 2024, dækkende perioden 01.01.24 - 30.06.24. Erhvervsforbrugere med kvartalsvis opkrævning vil blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. kvartal af 2024, dækkende perioden 01.01.24 31.03.24.

Information om Aquadis måleren

Information om Hydrus 2.0 måleren