Vandmålere hos Nygård omegns vandværker A.m.b.a. (NOV A.m.b.a.)

Alle forbrugere hos Ågård-Gravens Vandværk har i dag den nye type Aquadis måler med monteret radiomodul. Denne måler kan vandværket selv aflæse uden af skulle ind i huset. Dette sker med håndterminal. Af denne grund modtager du ikke aflæsningskort fra Ågård-Gravens Vandværk og du skal heller ikke sende aflæsninger til Tre-For / Vejle Spildevand over internettet.

OBS: De forbrugere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, vil, som de plejer, få tilsendt et aflæsningskort fra Vejle Spildevand/ kommunen.

Forbrugere hos Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker har ikke radiomodul på vandmålerne, hvorfor disse skal aflæses manuelt inde i huset eller i en målerbrønd.

Årsaflæsning 2022

Alle målere hos Ågård Gravens Vandværk bliver aflæst d. 30.12.2022 fra kl. 08.00 til ca. 16.00. Du vil i dette tidsrum kunne se en mørke grå Opel Astra med NOV skilt på siden køre rundt i området.

Alle øvrige målere hos  Brakker, Bølling og Ø.Starup vandværker skal aflæses manuelt d.30.12.22. og aflæsningen skal være vandværket i hænde senest d. 6. januar 2023. Alle forbrugere modtager selvaflæsningskort med postnord. Når du modtager selvaflæsningskortet følger du blot vejledningen. Det er vigtigt, at alle målere bliver aflæst inden årsskiftet.

Årsopgørelsen for 2022 vil blive udsendt til alle forbrugere sidst i januar måned 2023 med sidste rettidige betalingsdato 02.02.2023.

Aconto vandbidrag for 2023  Sammen med årsopgørelsen vil alle forbrugere i Brakker, Bølling, Ø..Starup og Ågård-Gravens blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. halvår af 2023, dækkende perioden 01.01.23 - 30.06.23.

 

Information om Aquadis måleren