Håndteringsinstruks

 

Håndteringsinstruks

Nedtagning af måler, transport og indlevering til målerlaboratorium

 

1.

 

Inden nedtagning af måleren noteres følgende oplysninger på særskilt målerombytningsskema:

- dato og tidspunkt for nedtagning

-installationsadresse

-målernummer

-målervisning (m3)

-er plombe på måler intakt

-er plombe på installation intakt

-eventuelle yderligere bemærkninger anføres.

 

2.

 

Måleren nedtages, og filterets tilstand anføres på skemaet (rent/tilsmudset/tilstoppet)

Oplysninger om den nyopsatte måler anføres eventuelt på skemaet.

 

3.

 

Skemaet underskrives af målermontøren. Kopi afleveres evt. til forbrugeren

 

4.

 

Den nedtagne måler afproppes umiddelbart herefter og placeres forsigtigt i den isolerede transportkasse

 

5.

 

Måleren transporteres umiddelbart til akkrediteret målerlaboratorium. Den må ikke adskilles, renses eller udsættes for fysisk overlast eller frost.

 

6.

 

Målerlaboratoriet modtager måleren. I forbindelse hermed udfyldes laboratoriets ordrebekræftelse. Heri er laboratoriets ydelse beskrevet, herunder det aftalte tidspunkt for effektuering af ordren.

 

7.

 

Om ønsket kan laboratoriet kvittere på rekvirentens målerombytningsskema for dobbeltkontrol af målervisningen.