Årsaflæsning 2023

Alle målere hos NOV A.m.b.a. bliver aflæst i løbet af uge 52/2023 i tidsrummet fra kl. 08.00 til ca. 16.00. Du vil i dette tidsrum kunne se et køretøj med NOV skilt på siden køre rundt i området.

Årsopgørelsen for 2023 vil blive udsendt til alle forbrugere sidst i januar måned 2024 med sidste rettidige betalingsdato 02.02.2024.

Aconto vandbidrag for 2024  Sammen med årsopgørelsen vil alle forbrugere blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. halvår af 2024, dækkende perioden 01.01.24 - 30.06.24. Erhvervsforbrugere med kvartalsvis opkrævning vil blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. kvartal af 2024, dækkende perioden 01.01.24 31.03.24.